Skip to content

Guideauktorisation

En auktorisation är beviset på att guiden har gedigna kunskaper och färdigheter samt är lämpad för yrket.

Auktoriserad turistguide

En auktoriserad turistguide är den som genomgått utbildning enligt SveGuides utbildningsplan med godkänt resultat. Samt den guide som har motsvarande kompetens och efter granskning har erhållit auktorisation.

Alla medlemmar i Sveriges Guideförbund är auktoriserade och har dokumenterad kunskap för ett eller flera geografiska områden.
Vissa är auktoriserade på stads- eller kommunnivå, medan andra är auktoriserade för ett helt landskap, ibland två.

Auktorisation erhålls efter att man genomgått en omfattande utbildning som även inkluderar guideteknik och värdskap. Utbildningen avslutas med ett skriftligt och ett praktiskt prov (uppguidning). Under uppguidningen i buss och till fots ska man visa sina guidefärdigheter och språkkunskaper inför en nämnd bestående av fakta- och språkgranskare, certifierade yrkesbedömare och representanter för den lokala turistnäringen. Blir man godkänd är man auktoriserad. Vill man bli auktoriserad på flera språk görs en uppguidning per språk, så att även språkkunskaperna bedöms.

Utbildningen arrangeras av folkhögskolor, folkuniversitet och andra utbildningsanordnare i samverkan med Sveriges Guideförbund.

approved stamp

Nationellt certifierad guide

Majoriteten av SveGuides medlemmar är nationellt certifierade som framgår av deras yrkesbevis (badge).

Nationell certifiering är en yrkesstandard som arbetats fram av Sveriges Guideförbund och VISITA (besöksnäringens bransch – och arbetsgivarorganisation) för att säkerställa guidekvalitén för beställare och besökare.

Bedömning av turistguidens färdigheter och yrkeskompetens görs utifrån de grundläggande kompetensmål för guideyrket som definieras i den framtagna valideringsmodellen. Om alla kriterier är uppfyllda kan guiden erhålla en nationell certifiering som komplement till den lokala/regionala guideauktorisationen. Sedan juni 2018 administreras detta förfarande av Sveriges Guideförbund.

Back To Top