Skip to content

Som auktoriserad turistguide eller certifierad naturguide är du välkommen som medlem i Sveriges Guideförbund.

Varför vara medlem? Så här säger våra medlemmar:

Kvalitetsstämpel

Att vara auktoriserad guide och medlem innebär en kvalitetsstämpel. Beställare och gäster vet att jag som guide har en gedigen utbildning och kunskap. Det ger mig också fler guideuppdrag.

Nätverkande och utbyte

Samverkan och utbyte guider emellan är givande, det ger både kontakter, kunskap och sociala stunder. Som guide arbetar man ofta solo med sina gäster, så det är givande att utbyta tankar med andra guider.

Vidareutbildning

Som medlem kan jag regelbundet fortbilda mig inom guideyrket. SveGuide ordnar både digitala föreläsningar och fysiska träffar med olika utbildningsmoment och föreläsare. Många av föreläsningarna är gratis för oss medlemmar.

En gemensam röst för guideyrket

SveGuide ger oss guider en chans att höras och påverka, genom att vi har en gemensam röst. Dels är SveGuide en kontaktyta mot aktörer i turismnäringen, dels mot beslutsfattare.

Medlemskategorier

Föreningsmedlemskap

En guideförening kan vara medlem i Sveriges Guideförbund. Det är då själva föreningen som tecknar detta medlemskap. Ursprungligen var det främst föreningar som var medlemmar i förbundet.
Pris: 200 kr/år.

Medlem via förening

När en guideförening tecknar medlemskap kan även dess medlemmar bli SveGuide-medlemmar, till ett rabatterat pris jämfört med enskilt medlemskap.

Pris: 250 kr/ person och år.

Enskild medlem

Guide som inte är medlem i en guideförening kan teckna direktmedlemskap med SveGuide.

Pris: 300 kr/år.

Stödmedlem

Denna kategori är dels för företag och organisationer som önskar stödja SveGuide. Dels för guider som inte längre är yrkesverksamma men önskar hålla kontakten med guideyrket. Denna kategori har ingen rösträtt.

Pris: 200 kr/år.

Varför ska en guideförening vara medlem?

En förening betalar idag 200 kr i medlemsavgift och det ger föreningen följande mervärden.
Klicka länge på respektive ruta för att läsa mer.

Marknadsföring

Marknadsföring

Föreningen syns på SveGuides hemsida med direktlänk till föreningens sidor. Det finns också möjlighet att marknadsföra föreningens guidningar via både hemsida och Facebook.

Rösträtt

Rösträtt

Föreningen har rösträtt vid årsmöte och i referensgruppen.

Professionalitet

Professionalitet

Professionell tillhörighet i en paraplyorganisation som gör att föreningen därmed lyfter både föreningen och sina egna medlemmar till en nationell status

Varumärke

Varumärke

Föreningen får använda SveGuides logga på sin egen hemsida vilket stärker föreningens varumärke, med mervärde av kvalitet och status

Nationellt

Nationellt

Att få möjlighet att ta del av – och kunna dela med sig av – nationella erfarenheter och därmed vara både lokalt som nationellt bred

Forum

Forum

Ett ordförandeforum (eller för motsvarande kontaktperson) på Facebook

Ekonomi

Ekonomi

Med ett medlemskap för föreningen ger man sina egna medlemmar möjlighet att vara individuell medlem i förbundet till ett lägre pris (250 kr) än om man är Enskild Medlem (300 kr)

Nätverk

Nätverk

Nätverksmöten med andra ordföranden med möjlighet att lyfta gemensamma frågor, kunna samordna aktiviteter regionalt och vara stöd för varandra

Referensgruppen

Referensgruppen

Föreningen har en plats i SveGuides referensgrupp och därmed direktlänk till SveGuides styrelse med stor möjlighet till påverkan vid större beslut, som till exempel …

a. Vilket fokus och inriktning förbundet ska ha under den närmaste tiden
b. medlemsavgifter
c. större frågor kring t.ex. den nationella yrkesbedömningen
d. frågor som profil och layout
e. stadgeändringar

Riksmöten

Riksmöten

Som förening har man möjlighet att arrangera ett riksmöte för SveGuide, vilket bygger upp samhörighet inom föreningen, är roligt att jobba med, kanske ger guideträning till gamla och nya guider, får lokalmedia intresserade och kan dessutom ge en liten extra slant i intäkter.

Internationellt

Internationellt

Genom SveGuide finns föreningen också marknadsförd och tillgänglig via FEGs hemsida (Europeiska Guideunion) och i WFTGA (Världsguideförbundet). Det ger också tillgång till dessa förbunds utbildningar och träffar.

Vilka fördelar har du som är medlem i Sveriges Guideförbund?*      * stödmedlem omfattas ej av alla punkter.

Genom ditt medlemskap får du:

 • Guidebricka och logoband (efter godkänd yrkesbedömning)
 • Guidenål från SveGuide
 • Medlemsbrev, ca 4 gånger per år
 • Utskick med inbjudningar till webinarier och föreläsningar
 • Fortbildningsträffar
 • Forum på Facebook att nätverka i och få nyheter
 • Tidningen Resmål två gånger per år
 • Rabatter
 • Tillgång till ett brett kontaktnät för kunskaps- och informationsutbyte kring frågor som gäller turistguideyrket.
 • Bevakning av guidefrågor nationellt och internationellt för att synliggöra den auktoriserade turistguidens roll och betydelse,
 • Kompetensutveckling i samband med SveGuides årsstämmor och fortbildningsdagar,
 • Marknadsföring på SveGuides hemsida, via t.ex egna föreningen
 • Möjlighet till nationell certifiering,
 • Medlemskap i FEG och IGC samt WFTGA (Världsguideförbundet)
 • Marknadsföring på FEG:s portal till förmånligt pris,
 • Delta i FEG:s och WFTGA:s kurser till förmånligt pris, samt kunna delta på deras träffar.

Så här blir man medlem:

Relevant guideutbildning och auktorisation / certifiering är en förutsättning för att bli antagen som medlem i Sveriges Guideförbund.

När du genomgått din utbildning och erhållit auktorisation är du välkommen att söka medlemskap via din regionala eller lokala guideförening ansluten till Sveriges Guideförbund. Är din förening inte medlem kan du välja att bli enskild medlem i SveGuide.

Medlemskap beviljas av SveGuides styrelse. Då en regional- eller lokal guideförening önskar söka medlemskap i SveGuide skall ansökan styrkas med protokoll från aktuell förenings medlemsmöte.

Medlemsavgiften består av en årsavgift per förening och en avgift per föreningsmedlem. Enskilda medlemmar betalar per person. Medlemsavgiften fastställs årligen av SveGuides förbundsstämma.

För att bli medlem kontakta

Enskild medlem:  Kontakta gärna vår medlemsansvarige på medlemsansvarig@sveguide.se

Förening: Kontakta SveGuides ordförande på ordforande@sveguide.se 

Existerande medlem: Har du frågor om ditt eller din förenings medlemskap kontakta gärna medlemsansvarig:
medlemsansvarig@sveguide.se

Ansökningsformulär

Föreningar, pdf
(pdf, öppnas i nytt fönster)
Föreningar, word att ladda ner

Auktoriserad turistguide
(pdf, öppnas i nytt fönster)

Redan utbildad guide utan auktorisation:

För dig som tidigare genomgått en guideutbildning eller har motsvarande dokumenterad kompetens men inte erhållit auktorisation har ett kvalitetssäkringssystem arbetats fram. Genom detta system kan du delta i en yrkesbedömning och om du blir godkänd få den nationella certifieringen. Yrkesbedömningar arrangeras regelbundet på olika platser i Sverige. Hör av dig till yrkesbedomning@sveguide.se för närmare information och datum, och berätta samtidigt om din utbildning och erfarenhet.

Back To Top