skip to Main Content

Sveriges Guideförbund hade senast årsstämma 25 mars 2023. Här ser ni nuvarande styrelse. Varmt välkommen att kontakta oss!

Annalena_söderlund_törnell
Ordförande

Ansvarsområden:
Ordförande


Kontakta Anna-Lena

Ansvarsområden:
Vice ordförande

  Kontakta Tapio

Ansvarsområden:
Yrkesbedömning

 Kontakta Amanda

Ansvarsområden:
Medlemsansvarig

 Kontakta Agnetha

Ansvarsområden:
Webb

  Kontakta Anette 

Stefan Maurbakken
Ledamot Stefan Maurbakken

Ansvarsområden:
Kommunikation


Kontakta Stefan

Back To Top