Skip to content

Sveriges Guideförbund hade senast årsstämma 16 mars 2024. Här ser ni nuvarande styrelse. Varmt välkommen att kontakta oss!

Annalena_söderlund_törnell
Ordförande

Ansvarsområden:
Ordförande


Kontakta Anna-Lena

Ansvarsområden:
Vice ordförande

  Kontakta Tapio

Ansvarsområden:
Sekreterare

  Kontakta Caroline

Ansvarsområden:
Yrkesbedömning

 Kontakta Amanda

Ansvarsområden:
Ekonomi
Kontakta Margreth

Ansvarsområden:
Medlemsansvarig

 Kontakta Ulrica

Ansvarsområden:
Webb

  Kontakta Anette 

Stefan Maurbakken
Ledamot Stefan Maurbakken

Ansvarsområden:
Kommunikation


Kontakta Stefan

Back To Top