Skip to content

Den nationella guideauktorisationen handläggs numera av Sveriges Guideförbund (SveGuide)

Ny nationell guideauktorisation 2018
SveGuide och VISITA i samverkan har tagit fram en guidevalideringsmodell där grundläggande kompetensmål för guideyrket definieras då det tidigare inte funnits någon enhetlig definition av vilka kompetenser som krävs för att man ska kunna arbeta som guide.

Valideringen utförs av yrkesbedömare som har utbildats av VISITA. SveGuide samverkar med utbildningsanordnare i olika delar av landet för att introducera och implementera kompetensmålen i guideutbildningen. Elever i guideutbildningar och andra intresserade erbjuds därigenom validering och auktorisation.

Notera att den nationella guideauktorisationen inkluderar guideauktorisation (skriftligt och muntligt test av lokala/regionala kunskaper inom guidens arbetsområden) samt validering som fastställer guidens färdigheter och lämplighet att utöva yrket. De guider som uppfyller dessa krav kan erhålla auktorisationsintyg och badge.

Då utvecklingsarbetet är slutfört och projektet kring guidevalidering nu har gått in i en förvaltningsfas har VISITA kommit fram till att det är helt naturligt att förvaltningen av auktorisationen tills vidare hanteras av SveGuide. Detta p.g.a. att Sveriges Guideförbund som riksorganisation, idag organiserar merparten av landets guideföreningar och auktoriserade guider och har erfarenhet av auktorisationsförfarande.

SveGuide har därför nu tagit över förvaltningen av den nationella guideauktorisationen.

Back To Top