Skip to content

SveGuide utför yrkesbedömningar av guider.  Det sker i en examination och de guider som blir godkända efter bedömning får behörigheten Nationellt certifierad. Behörigheten visar att guiden genomgått en kvalitetsgranskning i sin yrkesroll och har blivit godkänd. De flesta deltar i examinationen efter genomförd guideutbildning.

Besöksnäringens branschorganisation Visita och Sveriges Guideförbund har tillsammans utarbetat yrkesbedömningen, för att kvalitetssäkra och garantera guidekompetens.

Egenskaper som bedöms är guidefärdigheter som:

Kommunikativ och pedagogisk förmåga

Kommunikativ och pedagogisk förmåga

Tydligt tal

Tydliga instruktioner

Kommunikation med olika åldrar

Engagemang för platsen

Guideteknik

Guideteknik

Mikrofonteknik

tajming

Säkerhet

Inga personliga åsikter

Värdskap

Värdskap

Presentera sig själv och chauffören
Planering – tidsramar
Praktisk information
Kroppsspråk
Bemötande

Vem blir yrkesbedömd?

Blivande guide

Blivande guide

Person som deltar i guideutbildning som följer SveGuides utbildningsplan.

Auktoriserad guide

Auktoriserade guider

Guide som redan är auktoriserad, och nu önskar bli bedömd för att skaffa sig den nationella certifieringen.

Vastgotaguider_tidsklader

Vad innebär yrkesbedömning?

En bedömning där guiden blir granskad hur hen utför yrket. När guiden genomgått bedömning och blivit godkänd resulterar bedömningen i en nationell certifiering på yrkeskunskapen. Det innebär en kvalitetsstämpel för guiden.

Yrkesbedömningen utförs av SveGuides yrkesbedömare.

Kontakta SveGuide för yrkesbedömning:

Mejla till yrkesbedomning@sveguide.se

Redan utbildad guide utan auktorisation:
För dig som tidigare genomgått en guideutbildning eller har motsvarande dokumenterad kompetens men inte erhållit auktorisation har ett kvalitetssäkringssystem arbetats. Genom detta system kan du delta i en yrkesbedömning och om du blir godkänd få den nationella certifieringen. Yrkesbedömningar arrangeras regelbundet på olika platser i Sverige. Hör av dig till yrkesbedomning@sveguide.se för närmare information och datum, och berätta samtidigt om din utbildning och erfarenhet.

Vad är yrkesbedömning och auktorisation?

Yrkesbedömningen bedömer yrkeskunskapen, HUR man utför yrket. Som guideteknik, värdskap m.m.

Auktorisationen bedömer istället guidens faktakunskaper och lokalkunskaper.  Lokala experter bedömer guidens kunskaper om ett ämne / en plats eller i ett språk.

För blivande guider sker dessa bedömningar samtidigt, i en uppguidning inför guidenämnd vid utbildningens slut. SveGuides yrkesbedömare granskar yrkeskunskapen, medan lokala experter bedömer faktakunskaperna. Blir guiden godkänd är guiden både auktoriserad och nationellt certifierad. Normalt är det utbildningsanordnaren som bokar in uppguidning och yrkesbedömning. Stäm gärna av med din utbildningsanordnare inför din utbildning att detta brukar vara ett moment i utbildningen. Annars kan du be anordnaren att kontakta SveGuide om detta. Normalt tar kursanordnare ut en extra avgift för uppguidningen.

Guidens nationella certifiering gäller i fem år. Därefter behöver guiden söka om förlängning av sin sitt yrkesbevis (d.v.s. guidebrickan) för fem nya år. Detta görs till Sveriges Guideförbund. För att få förnya sitt yrkesbevis ska guiden bevisa att hen genomfört rätt mängd guidningar de senaste fem åren, samt vilka fortbildningar hen genomgått under tidsperioden. När ansökan granskats och godkänts kan den nationella certifieringen förlängas.

För att ansöka om förlängning, logga in och läs hur på Medlemssektionen.

Sveriges Guideförbund (SveGuide) och besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation VISITA inledde 2014 ett samarbete. Detta för att lyfta fram de auktoriserade turistguidernas betydelse för besöksnäringen och säkerställa guidekvalitén för beställare och besökare. Denna kvalitetssäkring har utmynnat i en valideringsmodell som tagits fram av representanter från SveGuide och VISITA. Den framtagna valideringsmodellen är grunden för den yrkesbedömning av guidefärdigheter och yrkeskompetens som görs i samband med uppguidning i buss och till fots.
Under uppguidningen (på varje auktorisationsspråk) bedöms man på flera kriterier/kompetensmål. Dessutom prövas ens lokala faktakunskaper av en examinationsnämnd som en del av auktorisationsförfarande.

År 2017 blev flera erfarna auktoriserade turistguider utbildade som yrkesbedömare för att kunna granska guidefärdigheter hos dem som genomgått guideutbildning eller innehar motsvarande kunskaper genom relevant utbildning och arbetserfarenhet.

Om valideringens kompetensmål är uppfyllda och uppguidningen är godkänd erhåller guiden en nationell certifiering som komplement till den lokala/regionala guideauktorisationen och ett yrkesbevis som är giltigt i fem år.

Sedan 2018 administreras och genomförs yrkesbedömningen av SveGuide.

Back To Top