Skip to content

SveGuides utbildningsplan omfattar ett gediget program med föreläsningar, självstudier, specialarbeten, presentationer och studiebesök som avslutas med examination och uppguidning. Utbildningsanordnare, såsom folkhögskolor, folkuniversitet och i vissa fall även SveGuides medlemsföreningar, arrangerar guideutbildningar regelbundet. De använder sig då av SveGuides utbildningsplan och kombinerar dess grundläggande element med lokalt/regionalt anpassade ämnen. Efter avslutad utbildning och godkänd yrkesbedömning erhålls auktorisation och nationell certifiering. Då ingår också medlemskap i SveGuide för innevarande år.

Gå utbildning: SveGuide grundutbildar inte guider. Det gör däremot olika utbildningsanordnare. SveGuide samarbetar med många av dem. Här hittar du utbildningarna.

Utbildningsarrangörer: För att få mer information om utbildningsplanen, vänligen kontakta ordförande: ordforande@sveguide.se.

Redan utbildad guide utan auktorisation:
För dig som tidigare genomgått en guideutbildning eller har motsvarande dokumenterad kompetens men inte erhållit auktorisation har ett kvalitetssäkringssystem arbetats fram av SveGuide och VISITA. Genom detta system kan du delta i en yrkesbedömning och om godkänd bli nationellt certifierad guide. Hör av dig till yrkesbedomning@sveguide.se för närmare information och datum, och berätta samtidigt om din utbildning och erfarenhet.

Varför bli auktoriserad guide?

Det finns många guideutbildningar runtom i Sverige och världen. Det finns också många guider, och kvalitén varierar. Därför skapades 2017 ett system för kvalitetsbedömning av SveGuide och Visita, för att säkerställa kvalitén på guiden; för att gynna gäster, beställare och yrkesrenommé. När du går en utbildning till auktoriserad turistguide eller certifierad naturguide följer utbildningen kvalitetssystemets kriterier.

Vad är fördelen med att vara auktoriserad istället för bara guide?

Du genomgår en utbildning med en gedigen utbildningsplan. Du lär dig många färdigheter du behöver för att vara en bra guide och utföra yrket väl. När du examinerats har du en kvalitetsstämpel, som du har nytta av i guideyrket.

Fler yrkesmöjligheter / uppdrag

Flera uppdragsgivare anlitar enbart auktoriserade guider, till exempel olika besöksmål, museum och bussbolag. Detsamma gäller guideuppdrag för besökande kryssningsfartyg.

Som auktoriserad guide kan du söka uppdrag och anställning hos olika besöksmål, museum och företag i besöksnäringen. Du kan också arrangera egna guidade turer för allmänheten.

 

Vad är yrkesbedömning och auktorisation?

Yrkesbedömningen bedömer yrkeskunskapen, HUR man utför yrket. Som guideteknik, värdskap m.m.

Auktorisationen bedömer istället guidens faktakunskaper och lokalkunskaper.  Lokala experter bedömer guidens kunskaper om ett ämne, en plats eller i ett språk.

För blivande guider sker dessa bedömningar samtidigt, i en uppguidning inför guidenämnd vid utbildningens slut. SveGuides yrkesbedömare granskar yrkeskunskapen, medan lokala experter bedömer faktakunskaperna. Blir guiden godkänd är guiden både auktoriserad och nationellt certifierad. Normalt är det utbildningsanordnaren som bokar in uppguidning och yrkesbedömning. Stäm gärna av med din utbildningsanordnare inför din utbildning att detta brukar vara ett moment i utbildningen. Annars kan du be anordnaren att kontakta SveGuide om detta. Normalt tar kursanordnare ut en avgift för uppguidningen.

Back To Top