Skip to content

Guider – kulturbärare och värdar för Sveriges besökare – nu möts de i Stockholm

– När det handlar om att upptäcka och fördjupa sig i ett lands kultur och historia, finns det inget som kan jämföras med en kunnig guide. Guiderna är inte bara värdar för platser och sevärdheter, de är också kulturbärare som förmedlar kunskap och skapar minnesvärda upplevelser för besökare, både inom Sverige och internationellt.
Det säger Anna-Lena Söderlund Törnell, ordförande för Sveguide. Med en guide vid sin sida får besökare till Sverige inte bara tillgång till lokal expertis, utan också en möjlighet att optimera sina upplevelser och få en
djupare förståelse för det de ser. Genom att guider kan göra förarbetet vid ett besök blir det lättare för besökarna att hitta det som intresserar dem mest och få mer detaljerad information om det.

Den 15-17 mars samlas Sveriges nationella guideförbund, Sveguide, till sitt årliga riksmöte på hotell Amaranten i Stockholm. Under dessa dagar kommer guider från hela landet att delta i fortbildning, utbyte av erfarenheter och nätverkande. Förbundet representerar auktoriserade guider från både storstäder och landsbygd och spelar en central roll i att främja och stärka guideyrket i Sverige.

Gammalt gigyrke

Guideyrket är ett av de äldre gigyrkena i landet inom besöksnäringen och de allra flesta guider är soloföretagare som får sina uppdrag från många olika uppdragsgivare.

– Vi är stolta över att vara nyckelpersoner och ambassadörer för våra områden och att kunna erbjuda både en lokal och en global syn på vårt lands historia och kultur. Och att kunna träffas och byta erfarenheter och göra upp planer för framtiden är viktigt för hela guidekollektivet, säger Anna-Lena.

För Sveguide är det viktigt att driva branschgemensamma frågor om utbildning, auktorisering och certifiering av guider. Genom att arbeta med validering, där guidekunskaperna verifieras, och genom att samarbeta med
lokala auktoriteter, säkerställer förbundet att guider håller en hög internationell standard.

– Det är vi guider som besökarna till landet möter när de kommer hit, och vi vet vad de tycker och vad de vill och gör vårt bästa för att optimera upplevelsen i Sverige, säger Anna-Lena.

Hitta guide på hemsidan

För de flesta är guideyrket inte en heltidssysselsättning, men de är en viktig del av vår besöksnäring och förbundet är dedikerade till att erbjuda högkvalitativ och hållbar turism, för svenska besökare och för de som kommer från övriga världen.

För mer information om Sveguide och deras arbete, och om du vill hitta en lokal guide, besök sveguide.se.
Mer information: Anna-Lena Söderlund Törnell, ordförande för Sveguide,
telefon 070 515 5099, ordförande@sveguide.se
_____________________________________________________________________________________
Sveguide bildades 1983 och representerar auktoriserade guider i hela Sverige.
Förbundet arbetar för att stärka guiders position inom besöksnäringen och har nära samarbete med aktörerna i branschen. Medlemmarna kommer från både storstäder och landsbygd och arbetar för att främja och stärka guideyrket i landet. Tack vare att Sveguide är medlem i Europeiska guideorganisationen FEG och i världsguideorganisationen WFTGA kan Sveguides medlemmar möta kollegor i hela världen för att nätverka och byta erfarenheter.

Back To Top